Gujarati Sweets or Desserts | Gujarati Cuisine

List of Popular Gujarati Sweets or Desserts.

 

Most common Gujarati Sweets/Mithai.

 • Ravo.
 • Rava Pak.
 • Mithi Sev.
 • Jalebi.
 • Adadiya.
 • Shrikhand.
 • Fruit Salat/Fruit Salad.
 • Matho.
 • Sata.
 • Dudhi No Halwo.
 • Khajur Pak.
 • Kaju Roll.
 • Sani.
 • Tal Pak.
 • Tali Na Ladu.
 • Mamara Na Ladu.
 • Surtarfeni.
 • Basundi.
 • Mohanthar/Mohanthal.
 • Gundi/Bundi.
 • Bhangi Gundi/Bungi Na Ladoo.
 • Maisub/Mahesub.
 • Son Papdi.
 • Ghevar or Ghebar.
 • Pak.
 • Gund.
 • Kansar.
 • Ghari.
 • Gulab Jamun.
 • Thabdi.
 • Dudhpak.
 • Besan Ladva/ Adhariya/ Dhariya Ladva.
 • Laapsi.
 • Fada Papsi.
 • Kuler.
 • Kheer.
 • Keri No Ras.
 • Malpua.
 • Penda.
 • Barfi.
 • Shiro.
 • Gajar No Halwo/Halvo.
 • Bit no Halwo/Halvo.
 • Kopara Pak/Coconut Barfi.
 • Kaju Katri/Kaju Katli.
 • Dhuha Na Ladva.
 • Magaj Na Ladva/ Magaj Ladu.